Hur hittar jag avtalsvillkor för mina tjänster?

Här hittar du de allmänna och särskilda villkoren som gäller för våra tjänster.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för tjänster till privatkunder

Särskilda villkor

Särskilda villkor för tjänster till privatkunder

Särskilda villkor för bredband

Särskilda villkor för Bredband via fiber
Särskilda villkor för Bredband via mobilnätet
Särskilda villkor för Bredband via telejacket

Särskilda villkor för Telefoni

Särskilda villkor för mobilabonnemang Fastpris
Särskilda villkor för mobilabonnemang Prat
Särskilda villkor för bredbandstelefoni
Särskilda villkor för telefoni via telejacket